Hệ thống phân phối & đại lý


  1. Trong nước: Nhà máy phát triển hệ thống hơn 150 nhà phân phối và đại lý trên toàn quốc bao gồm các tỉnh: Yên Bái, Thái Nguyên, Nam Định, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Đà Nẵng, Gia Lai, Bình Phước, Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh…
  2. Nước ngoài: Nhà máy có 2 nhà máy phân phối lớn tại Lào và Campuchia.