Chính sách bảo hành & mở đại lý


-  Chính sách mở đại lý: Toàn quốc (Chính sách Liên hệ).

-  Tuyển dụng: Nhà máy liên tục tuyển dụng nhân viên phát triển thị trường trên toàn quốc mức lương thỏa thuận.

-  Chính sách bảo hành: Nhà máy cung cấp các sản phẩm sơn từ dòng thấp cấp đến dòng cao cấp nhất. Các sản phẩm được nhà máy bảo hành từ 12 đến 60 tháng theo quy định bảo hành từng sản phẩm nhà máy đề ra.

- Số điện thoại Hotline: 0983.588.262